NEMŠČINA

POVEZAVA DO SPLETNE UČILNICE NEMŠČINA


ŠPORT

POVEZAVA DO SPLETNE UČILNICE ŠPORT


NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET TEHNIKA

POVEZAVA DO SPLETNE UČILNICE NIP Neobvezni izbirni predmet TEHNIKA


ANGLEŠČINA 

POVEZAVA DO SPLETNE UČILNICE ANGLEŠČINA

povezava