naloge 10. teden


 ANGLEŠČINA

POVEZAVA DO SPLETNE UČILNICE ANGLEŠČINA


GLASBENA UMETNOST

KLIKNI NA POVEZAVO  DO SPLETNE UČILNICE POUK NA NA DALJAVO


NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET TEHNIKA

POVEZAVA DO SPLETNE UČILNICE NIP Neobvezni izbirni predmet TEHNIKA


NEMŠČINA

POVEZAVA DO SPLETNE UČILNICE NEMŠČINA


ŠPORT

POVEZAVA DO SPLETNE UČILNICE ŠPORT


SLOVENŠČINA

vaja