Pouk na daljavo – 5. b (Lidija Kunčnik)

POVEZAVA DO SPLETNE UČILNICE POUK NA DALJAVO


GLASBENA UMETNOST

POVEZAVA DO SPLETNE UČILNICE GUM 5. B


NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET TEHNIKA

POVEZAVA DO SPLETNE UČILNICE NIP Neobvezni izbirni predmet TEHNIKA


NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET TEHNIKA

POVEZAVA DO SPLETNE UČILNICE NIP Neobvezni izbirni predmet TEHNIKA


NEMŠČINA

POVEZAVA DO SPLETNE UČILNICE NEMŠČINA


ŠPORT

POVEZAVA DO SPLETNE UČILNICE ŠPORT

 


 ANGLEŠČINA

naloge