MATEMATIKA -GOSPODINJSTVO

naloge 


 ANGLEŠČINA

POVEZAVA DO SPLETNE UČILNICE ANGLEŠČINA


SLOVENŠČINA

POVEZAVA DO SPLETNE UČILNICE SLOVENŠČINA


ŠPORT

POVEZAVA DO SPLETNE UČILNICE ŠPORT


NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET TEHNIKA

POVEZAVA DO SPLETNE UČILNICE NIP Neobvezni izbirni predmet TEHNIKA


GLASBENA UMETNOST

KLIKNI NA POVEZAVO  DO SPLETNE UČILNICE POUK NA NA DALJAVO


NEMŠČINA

POVEZAVA DO SPLETNE UČILNICE NEMŠČINA


NARAVOSLOVJE

POVEZAVA DO SPLETNE UČILNICE NARAVOSLOVJE


TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA

POVEZAVA DO SPLETNE UČILNICE TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA


LIKOVNA UMETNOST

POVEZAVA DO SPLETNE UČILNICE LUM