SLOVENŠČINA

POVEZAVA DO SPLETNE UČILNICE SLOVENŠČINA


MATEMATIKA

Klikni na spodnjo povezavo


NEMŠČINA

POVEZAVA DO SPLETNE UČILNICE NEMŠČINA


ŠPORT

POVEZAVA DO SPLETNE UČILNICE POUK NA DALJAVO


GLASBENA UMETNOST

POVEZAVA DO SPLETNE UČILNICE


IP – IZBIRNI PREDMET ČEBELARSTVO

POVEZAVA DO SPLETNE UČILNICE POUK NA DALJAVO


BIOLOGIJA

POVEZAVA DO SPLETNE UČILNICE BIOLOGIJA


GEOGRAFIJA

POVEZAVA DO SPLETNE UČILNICE GEOGRAFIJA


 ANGLEŠČINA

POVEZAVA DO SPLETNE UČILNICE ANGLEŠČINA


LIKOVNA UMETNOST

POVEZAVA DO SPLETNE UČILNICE LUM