SLOVENŠČINA


ŠPORT


MATEMATIKA

Srednje vrednosti – vaje.

Linearna funkcija – po navodilih na delovnem listu

RIC – nacionalni preizkusi znanja – MATEMATIKA – 9. RAZRED (8 testov)

UČNI LISTI:

vaja

FUNKCIJA

LINEARNA FUNKCIJA

Učenci 9. razreda rešujte poglavja za 8. in 9. razred, s tem boste utrdili in ponovili snov. Vmes so manjše računske napake. Najdite jih.
Pozdravljeni. Da bo ta čas, ki ga preživljamo doma hitreje minil in bo koristno izrabljen, mi na ta
elektronski naslov :osjursinci.mat@gmail.com vsak dan pošljite vprašanja in izdelke.
Najprej te, ki ste jih opravili prejšnji teden. Pregledala jih bom in vam posredovala povratno informacijo.