Program dela za leto 2020 novo

 LETNO POROČILO OSNOVNE ŠOLE JURŠINCI ZA LETO 2019 novo

Publikacija 2020/2021

 Katalog informacij javnega značaja

Načrt varne šolske poti

Letno poročilo osnovne šole Juršinci za leto 2018

Program dela za leto 2019

Razvojni načrt VIZ OŠ Juršinci

Vloga za uveljavljanje rezervacije

Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

Letni delovni načrt OŠ Juršinci za šolsko leto 2019/2020

Pedagoško poročilo OŠ Juršinci za šolsko leto 2018/2019

Letni delovni načrt Vrtca pri OŠ Juršinci za šolsko leto 2019/2020

 Pravila šolske prehrane

GUM Datoteka