Aktivi

Strokovni aktivi:

 

VRSTA VODJA: ČLANI
I. triada in OPB

Olga Kostanjevec

 

Cvetka Vratič

Marjeta Pignar

Helena Šoštarič

Branko Horvat

Sivija Šegula

Naravoslovje,  matematika,  tehnika

Damjan Šimenko

 

Andreja Klarič

Branko Horvat

Aleksandra S. Vinkovič

Silvija Šegula

Družboslovje, jezikoslovje

Sabina Lenart

 

Ksenja Žmauc

Slavica Gerič

Lidija Kunčnik

Slavko Feguš

Cvetka Vratič

Umetnost in šport

Marija Popovič

 

Stanko Podvršek

Marija Šterbal

Helena Šoštarič

Marjeta Pignar

 

  • usklajujejo medrazredno povezovanje
  • usklajujejo kriterije ocenjevanja
  • dajejo predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela
  • obravnavajo pripombe staršev in učencev
  • obravnavajo ugovor na oceno
  • usklajujejo delo za dneve dejavnosti na šoli
  • oblikujejo kriterije za pohvale učencem ob koncu šolskega leta