Svet staršev sestavljajo predstavniki staršev iz vsakega oddelka. Predstavniki staršev se volijo na prvih roditeljskih sestankih.

Predsednica Sveta staršev je ga Vesna Krampelj.

Svet staršev v šolskem letu 2020/2021 šola

Razred Ime in priimek
 1. A SANDRA MUNDA
 1. B SANDRA MIKŠA MOHORKO
 2. R SERGEJA GORIČAN
 3.R MIHAELA RAKUŠA
 4. A VESNA KRAMPELJ
 4. B ZLATKA KNEZ
 5. A  ANICA MAJCEN
 5. B DOROTEJA PREJAC
 6. R NATALIJA KUKOVEC
 7. A ANITA KRAMBERGER
 7. B NATAŠA ŽAJDELA LAH
 8. R IRYNA KOČEVAR
 9.A POLONA BERLAK
9.B MARJAN VRBNJAK

Svet staršev v šolskem letu 2020/2021 vrtec

Skupina Ime in priimek
SONČKI SANDRA HORVAT
LUNICE KLARA ZORKO
MIŠKE DOMINIK TIKVIČ
PALČKI TAMARA KAUČIČ
JEŽKI NEJC LOVREC
ŠKRATI ZLATKA ŠUEN ŠTERMAN

 Zapisnik seje sveta staršev OŠ Juršinci 19. 05. 2020

 Zapisnik seje sveta staršev OŠ Juršinci 18. 02. 2020

 Zapisnik seje sveta zavoda in sveta staršev OŠ Juršinci 1. 10. 2019
Zapisnik seje sveta staršev OŠ Juršinci, 6. 6. 2019

Zapisnik seje sveta staršev OŠ Juršinci, 28. 2. 2019