Varstvo vozačev v šolskem letu 2019/2020

Mesec Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek
September, oktober Andreja Klarič Slavko Feguš Natalija Bukvič Irena Petek-Zebec Ksenja Žmauc
November, december Anita Vindiš Silvija Šegula Helena Šoštarič Cvetka Vratič Lidija Kunčnik
Januar, februar Aleksandra S. Vinkovič Marija Popovič Slavko Feguš Branko Horvat Stanko Podvršek
Marec, april Andreja Klarič Marija Popovič Natalija Bukvič Cvetka Vratič Aleksandra S. Vinkovič

Maj,

junij

Anita Vindiš Silvija Šegula Helena Šoštarič Irena Petek-Zebec Ksenja Žmauc