IZJAVA STARŠEV PRED VSTOPOM OTROKA V VRTEC ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19

 Vloga za uveljavljanje rezervacije

Vloga za sprejem otroka v vrtec

Vloga za sprejem otroka v vrtec

Letni delovni načrt Vrtca pri OŠ Juršinci za šolsko leto 2019/2020

Pedagoško poročilo Vrtca pri OŠ Juršinci za šolsko leto 2018/2019

Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

Publikacija 2019/2020