LDN – OŠ Juršinci 2021/2022

LDN – Vrtec Juršinci 2021/2022

Letno poročilo:

Letno poročilo za leto 2021

Interni pravilniki:

Pravila šolskega reda

Katalog informacij javnega značaja

Vloga za sprejem otroka v vrtec

Protokol samotestiranja učencev

Program dela za leto 2021

Publikacija 2021/2022 

Načrt varne šolske poti

Razvojni načrt VIZ OŠ Juršinci

Vloga za uveljavljanje rezervacije

Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev