Letni delovni načrt:

LDN – OŠ Juršinci 2021/2022

LDN – Vrtec Juršinci 2021/2022

Poročila o delu v šolskem letu:

Pedagoško poročilo OŠ Juršinci za šolsko leto 2020/2021

Pedagoško poročilo Vrtec Juršinci za šolsko leto 2020/2021

 

Finančni načrt po načelu denarnega toka za leto 2021

Kadrovski načrt za leto 2021

Letno poročilo OSNOVNE ŠOLE JURŠINCI za leto 2020 

Program dela za leto 2021

Letni delovni načrt OŠ Juršinci za šolsko leto 2020/2021 

Pedagoško poročilo OŠ Juršinci za šolsko leto 2019/2020 

Publikacija 2021/2022 

 Katalog informacij javnega značaja

Načrt varne šolske poti

Razvojni načrt VIZ OŠ Juršinci

Vloga za uveljavljanje rezervacije

Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

Vloga za sprejem otroka v vrtec