Finančni načrt po načelu denarnega toka za leto 2021 novo

Kadrovski načrt za leto 2021 novo

Letno poročilo OSNOVNE ŠOLE JURŠINCI za leto 2020  novo

Program dela za leto 2021 novo 

Letni delovni načrt OŠ Juršinci za šolsko leto 2020/2021 

Pedagoško poročilo OŠ Juršinci za šolsko leto 2019/2020 

Letni delovni načrt Vrtca pri OŠ Juršinci za šolsko leto 2020/2021 

Pedagoško poročilo OŠ Juršinci vrtec pri OŠ za šolsko leto 2019/2020 novo

Publikacija 2020/2021

 Katalog informacij javnega značaja

Načrt varne šolske poti

Razvojni načrt VIZ OŠ Juršinci

Vloga za uveljavljanje rezervacije

Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

Vloga za sprejem otroka v vrtec