8. R VIRTUALNI LABORATORIJ

https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1x6esnjynvdh

Vse o lesu

Aktivi

Strokovni aktivi:

VRSTA VODJA: ČLANI
I. triada in OPB Olga Kostanjevec

Cvetka Vratič

Marjeta Pignar

Helena Šoštarič

Branko Horvat

Sivija Šegula

Naravoslovje,  matematika,  tehnika Damjan Šimenko

Andreja Klarič

Branko Horvat

Aleksandra S. Vinkovič

Silvija Šegula

Družboslovje, jezikoslovje Sabina Lenart

Ksenja Žmauc

Slavica Gerič

Lidija Kunčnik

Slavko Feguš

Cvetka Vratič

Umetnost in šport Marija Popovič

Stanko Podvršek

Marija Šterbal

Helena Šoštarič

Marjeta Pignar

  • usklajujejo medrazredno povezovanje
  • usklajujejo kriterije ocenjevanja
  • dajejo predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela
  • obravnavajo pripombe staršev in učencev
  • obravnavajo ugovor na oceno
  • usklajujejo delo za dneve dejavnosti na šoli
  • oblikujejo kriterije za pohvale učencem ob koncu šolskega leta