Dejavnost: Mentor:
Zlata kuhalnica Marija Šterbal
Otroški in mladinski pevski zbor Petra Letonja, Lara Petek
Folklora Helena Šoštarič, Marjeta Pignar, Saša Čuček
Nogomet Stanko Podvršek
Plesni krožek Brina Ternovšek
Odbojka Stanko Podvršek, zunanji
Mladi tehniki Branko Horvat
Kolesarstvo Lidija Kunčnik, Irena Petek – Zebec
Prometni krožek Lidija Kunčnik, Branko Horvat
Poverjenik – mlad. tisk Anita Vindiš
Strelstvo Darko Pavlin
Računalniški krožek Damjan Šimenko
Rdeči križ Silvija Šegula
Naravoslovni krožek Aleksandra S. Vinkovič
Čebelarski krožek Damjan Šimenko
Judo Zunanji
Nogomet 1.-3.razred Zunanji
Ustvarjalni krožek Anita Vindiš
Knjižničarski krožek Sabina Lenart
Debatni krožek Ksenja Žmauc