ODDELKI V VRTCU V ŠOLSKEM LETU 2021/2022

1.oddelek: ježki (1-3 let) – 14 otrok

2.oddelek: sončki (1-3 leti) – 14 otrok

3. oddelek: lunice (1-3 let) – 14 otrok

4. oddelek: miške (2-4 leta) – 19 otrok

5. oddelek: palčki (4-5 let) – 24 otrok

6. oddelek: škrati (5-6 let) – 24 otrok

OBRATOVALNI ČAS VRTCA

Obratovalni čas vrtca je od 5.30 do 16.30. Cena je oblikovana za 9-urni program. Za dodatne ure varstva otroka je potrebno doplačati.

 POSLOVNI ČAS VRTCA

 Glede na potrebe staršev svet vrtca vsako leto določi poslovni čas. Poslovni čas vrtca Juršinci traja enajst ur: od 5.30 do 16.30. Vrtec posluje vsak delovni dan.

Pred vsakimi šolskimi počitnicami (jesenskimi, božično-novoletnimi, zimskimi, prvomajskimi in poletnimi) bodo izdana obvestila in vpisni listi na oglasnih deskah, na podlagi katerih se bo ob zadostnem številu prijavljenih otrok organiziralo varstvo tudi v času počitnic.

Če bo prijavljenih manj kot 6 otrok, bo vrtec zaprt, delavke pa bodo koristile redni letni dopust.

ŠTEVILO OTROK V ODDELKU

Normativi za oblikovanje oddelkov so določeni v Zakonu o vrtcih in Odredbi o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje.

Otroci so razporejeni v oddelke glede na starost. V oddelkih prvega starostnega obdobja (otroci so stari od 1. do 3. leta) je največ 12 otrok, v oddelkih drugega starostnega obdobja (otroci od 3. do 6. leta) je največ 22 otrok in v kombiniranih oddelkih največ 17 otrok. 17. 08. 2007 je bil izdan sklep lokalne skupnosti za uveljavitev fleksibilnega normativa.

1. septembra 2021 je  vpisanih v vrtec Juršinci naslednje število otrok: 109

Skupina starost število otrok vzgojiteljica pomočnica vzgojiteljice
1. skupina: Ježki 1 – 3 let 14 Gabriela Čuš Kovše Marija Kavaš
2. skupina: Sončki 1– 3 let 14 Valerija Mlinarič Vesna Holc
3.skupina: Lunice 1-3 let 14 Katica Meznarič Nina Čeh Hrga
4.skupina: Miške 2-4 let 19

Tanja Kvar

Lidija Svenšek

Jožica Kaučič
5.skupina:Palčki 4-5 let 24 Stanka Plohl

Nataša Čuš

Darinka Benko

 6.skupina:Škrati  5-6 let  24  Martina Fras  Staška Murko