pedagoginja

 Spoštovani starši.

Nekaj dni smo že doma in skupaj, skupaj v skrbi za zdravje družinskih članov in skupaj za zdravje nas vseh.

V poplavi informacij o korona virusu, se  odrasli v teh dneh  večkrat počutimo zelo negotovi, kako pa se šele naši otroci v vsej tej zmedi znajdejo, razumejo, razmišljajo?

Z vami bi želela deliti nekaj misli in idej pri lajšanju stisk otrok, predvsem pa pozitivnega spodbujanja.

 • OSTANITE RAZUMEVAJOČI IN ODPRTI.

Omogočite svojemu otroku igro, sproščene pogovore, vzdrževanje socialnih stikov preko medijev. Morda je zdaj napočil  pravi čas, da usvojite ali obudite kakšno rutino: skupno pripravljanje obrokov, pogrinjkov, pravljica za lahko noč,

partija šaha, karte, človek ne jezi se in vse druge igre, s katerih je potrebno obrisati prah in jih uporabiti za razvedrilo, druženje, učenje.

 • POKAŽITE OTROKU, KAKO NAJBOLJE ZAŠČITI SEBE IN SVOJE PRIJATELJE.

V mislih imam pravilno umivanje rok, pravilno kihanje in kašljanje, da je pozoren na bližino drugih in da vam lahko vedno pove, če se slabo počuti.

 • SPODBUJAJTE OTROKA K POGOVORU.

Ugotovite, koliko že ve o korona virusu, o čem razmišlja, česa ga je strah.

Poskušajte razumeti njegove občutke in ustvarjajte pogoje, da se bo z vami lahko kadarkoli pogovarjal.

 • BODITE ISKRENI IN POJASNITE OTROKU SITUACIJO NA NJEMU PRIJAZEN NAČIN.

Pojasnite mu, zakaj mora ostati doma in pod nadzorom, zakaj je to dobro zanj, za njegove prijatelje, sošolce, babice, dedke…

 • POHVALITE NJEGOVO PRIJAZNOST IN NJEGOV TRUD TER PRIJAZNOST IN TRUD DRUGIH.

Delite s svojimi otroci zgodbe mladih prostovoljcev, zdravstvenih delavcev, znanstvenikov, trgovk, čistilk…

 • PAZITE NASE, KER TAKO NAJBOLJ PAZITE NA SVOJE OTROKE.
 • IMEJTE SE RADI, SKUPAJ BOMO ZMOGLI IN OSTANITE DOMA.

Vaša pedagoginja

Dosegljivost: marija.sterbal@guest.arnes.si

  Spoštovani starši devetošolcev!

Z MIZŠ smo prejeli naslednje obvestilo:

Spoštovani,

glede rokovnika za prijavo in vpis v srednje šole vam sporočamo, da bodo srednje šole, ki še niso izvedle preizkusov nadarjenosti, ki so vpisni pogoj za vpis v nekatere srednješolske izobraževalne programe, ali razgovorov s kandidati, ki bi se želeli prijaviti v športne oddelke, te aktivnosti izvedle po izteku ukrepa začasnega prenehanja vzgojno – izobraževalne dejavnosti. Posledično bo prestavljen tudi rok za prijavo za vpis v srednje šole in dijaške domove. O natančnih datumih oziroma novih rokih vas bomo obvestili naknadno v naslednjih dneh.

Preizkus za naši devetošolki:

 • Konservatorij za glasbo in balet Maribor
 • Srednja šola za oblikovanje Maribor

Izbirni predmeti za 2019/20

Neobvezni izbirni predmeti za 2019/20   


Razpis za vpis v srednje šole, 2018/2019

Povezava E-storitve ZRSZ


Svetovalna služba

Šolska svetovalna služba

Šolska svetovalna služba sodeluje pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji vzgojno-izobraževalnega dela z vodstvom šole, učitelji, učenci, s starši in z zunanjimi sodelavci. Vodi tudi področje poklicnega informiranja od 5. do 9. razreda in koordinira delo z učenci s posebnimi potrebami.

V primeru socialno-ekonomskih stisk, učnih in drugih težav imamo govorilne ure za starše tudi v popoldanskem času, in sicer vsak torek od 14. do 16. ure.


NEKAJ O UČENJU

Učenje se ne začenja šele v šoli, ampak že takoj po rojstvu. Novorojenčki se že takoj naučijo sesati materino mleko, kasneje hoditi, zavezati vezalke, govoriti…

Učimo se vsak dan in na različne načine, pa če to hočemo ali pa ne.

Usvajanje šolskega znanja  je načrtno delo. Preden se začnemo učiti, je dobro ugotoviti, kakšen učni tip smo in temu prilagoditi naše učenje. Poznamo več učnih tipov ( čisti ne obstajajo).

 • VIZUALNI TIP

Pretežni del informacij zaznava preko vida ( bolje si zapomni, če informacijo vidi):v obliki slike, grafične podobe, demonstracije, filma…

Vizualni tip ima urejene zapiske, uporablja barve, slike… Uporaba miselnih vzorcev je zelo primerna oblika učenja.

 • AVDITIVNI TIP

Informacije najbolje sprejema s slušnim zaznavanjem. Pozoren je na zvoke okrog sebe, barvo glasu. Običajno se uči na glas in pozorno posluša razlago. Snov si zelo hitro zapomni že ob poslušanju razlage, če snov sam razlaga drugim oz. se o njej pogovarja.

 • KINESTETIČNI TIP

Zaznava z otipom, preizkušanjem, notranjimi občutki, Značilno zanj je, da piše, ko se uči,  da misli in razmišlja tudi s fizičnim gibanjem. Potrebno je, da reši čim več vaj.

 


 

KAKO SE LOTITI UČENJA? KAKO SE (NA)UČITI  UČITI?

Za uspešno učenje ni pomembna le volja in motivacija, temveč veliko drugih dejavnikov, ki odločajo o  uspešnosti učenja.  V resnici se moramo naučiti,

kako se uspešno učiti in na kaj vse moramo biti pozorni.

 • NAREDI SI PLAN UČENJA!

Določi si čas, ko se boš začel učiti in kdaj boš učenje zaključil. Če imaš težave s koncentracijo, upoštevaj kratke odmore in  v tem času delaj, kar te veseli.

 • POSTAVI SI CILJ!

Preveri, kaj imaš za domačo nalogo in kaj se želiš učiti.

 • PRIPRAVI SI VSE, KAR POTREBUJEŠ ZA UČENJE!

Pripravi učbenike, zvezke, zapiske, orodja za matematiko… Pomembno je, da imaš primeren prostor za učenje ( miren, odstrani moteče faktorje: mobitel, ugasni televizijo, računalnik, zapri vrata…)

 • NA HITRO PREGLEJ SNOV, ki se jo moraš naučiti, jo preberi v celoti. Pomembno je, da se učiš  SPROTI, da se ti ne nabere preveč učne snovi.
 • SNOV PONOVNO PREBERI, podčrtaj si pomembne dele snovi ali samo besede, naredi miselni vzorec , izpiši glavne pojme.
 • PODČRTUJ ključne dele snovi, predvsem to, kar pri ponavljanju želiš takoj videti.
 • UPORABLJAJ VPRAŠANJA, ki jih sam sestaviš. S pomočjo vprašanj

PONOVI in PREVERI svoje znanje.

 • Pri učenju je pomembno, da AKTIVNO bereš, da si skoncentriran na učno snov.
 • NE UČI SE NA PAMET! Uči se s slovarji, leksikoni, atlasi, z razumevanjem in s svinčnikom v roki  matematiko, tuj jezik…

 

POMAGA TUDI 5 X P!

  1. POMISLI pri zaprtem zvezku, kaj ste v šoli delali zadnjo uro.
  2. PRELETI celotno snov v zvezku ali učbeniku.
  3. PREBERI snov pozorno in z razumevanjem.
  4. PONOVI večkrat in na različne načine.
  5. PREGLEJ celoto še enkrat.

 

POMEMBNO, DA VEŠ!

Zapomnimo si približno:

 • 10 % tega, kar preberemo,
 • 20 % tega, kar slišimo,
 • 30 % tega, kar vidimo,
 • 70 % tega, kar vidimo, slišimo ali kar sami rečemo,
 • 90 % tega, kar sami počnemo.

Dobre učne navade, zbranost, sodelovanje pri pouku in redno domače delo, so zagotovilo za dober (beri odličen) učni uspeh.

 

MISELNI VZORCI ZA USPEŠNEJŠE UČENJE

Pri oblikovanju miselnih vzorcev ima iskanje ključnih besed pomembno vlogo.

Najprej moraš imeti pregled nad celoto, grafično podobo, pri tem uporabljaš svojo domišljijo in logiko.

 

KAKO GA USTVARIŠ?

 • Bežno preleti besedilo, z barvnim svinčnikom poudari pomembne besede.
 • Nariši ali zapiši izhodišče in glavne veje iz tega, na katere napišeš nekaj besed

ali podnaslovov.

 • Ugotovi, kaj je namen branja tvojega besedila.
 • Preberi besedilo v celoti  in v miselni vzorec vpiši ključne besede.
 • S pomočjo ključnih besed, utrjuj učno snov.

POMEMBNO, da veš:

 • ·        Z miselnimi vzorci si krepimo spomin.
 • ·        Pridobivamo na času.
 • ·        Omogočajo nam zbranost ( da nam misli ne pobegnejo na pašo) in urejenost.
 • ·        Razvijajo nam kreativnost in domišljijo.
 • ·        So tehnika zapisovanja, ki jo lahko uporabljaš v vsakodnevnih aktivnostih.

 

IN KAKO NAREDITI DOBER VTIS NA SVOJE UČITELJE, da jih prepričaš, da si zaslužiš dobro oceno?

 • TRUD IN VOLJA

Potrudi se naloge narediti čim boljše, zapiši kar učitelj razlaga, vprašaj, če kaj ne razumeš, naredi tudi kakšno neobvezno domačo nalogo.

Šola ni IN samo zaradi prijateljev, sošolcev, odmorov, malice, simpatij… Poskušaj se v njej čim več naučiti za življenje – ZASE.

 • SODELOVANJE
  Vprašaj učitelja kar te zanima, kar ti je nerazumljivo in kar se ti poraja v mislih ob njegovi razlagi.
 • DOBRO OPRAVLJENE DOMAČE NALOGE

Dobro opravljena domača naloga je najboljša povratna informacija najprej tebi in potem učitelju, kako snov razumeš, obvladaš… Se je morda potrebno še kaj naučiti, prelistati zvezek ali knjigo za nazaj, povprašati sošolca, učitelja?

 • VKLJUČEVANJE V DODATNE DEJAVNOSTI

Tudi izven pouka se vključuj v dodatne dejavnosti, tekmovanja, delavnice… S tem namreč dobivaš veliko praktičnih znanj in spretnosti, ki so potrebni za življenje in navsezadnje tudi pri ustvarjanju dobrega vtisa pri tvojih učiteljih.

Nekaj literature o učenju:

 • Beyer, G. ( 1992 ): Urjenje spomina in koncentracija. Ljubljana: DZS.
 • Buzan, T. ( 1980 ): Delaj z glavo. Ljubljana: DDU.
 • DeBono, E. ( 1998 ): Naučite svojega otroka misliti. Maribor: Rotis.
 • DeBono, E. ( 1992 ): Tečaj mišljenja. Ljubljana: Ganeš.
 • DePorter, B. ( 1996 ): Kvantno učenje. Osvobodite genija v sebi.  Ljubljana: Glotta Nova.
 • Gabrijelčič, M. ( 1985 ): Učimo se z miselnimi vzorci. Ljubljana: DZS.
 • Russell, P. ( 1987 ): Knjiga o možganih. Ljubljana: DZS.
 • Le Poncin, M. ( 1998 ): Možganska telovadba. Ljubljana: CZ.
 • Rose, C., Cool, L. ( 1993 ): Umetnost učenja. Ljubljana: Tangram.
Dostopnost