Čas  razredponedeljektoreksredačetrtekpetek
12.00 – 12.501.a  Sara Hočevar N_13Cvetka Vratič N_13 
1.bSara Hočevar N_14  Sara Hočevar N_14 
2.Sabina Zorko N_07    Klavdija Štuhec N_07
3  Ksenja Žmauc N_06   
4, 5   Andreja Klarič M_02 
12.50 – 13.401.aCvetka Vratič N_13Cvetka Vratič N_13Sara Hočevar N_13Cvetka Vratič N_13  Klavdija Štuhec N_14
1.bSara Hočevar N_14Klavdija Štuhec N_14Klavdija Štuhec N_14Sara Hočevar N_14
2.Sabina Zorko N_07Sabina Zorko  N_07Sabina Zorko N_07Sabina Zorko N_07Sabina Zorko N_07
3. Ksenja Žmauc N_06Ksenja Žmauc N_06Lidija Kunčnik N_06Sanja Ivanjšič N_06Andreja Klarič N_06
4, 5Sanja Ivanjšič M_02Sanja Ivanjšič M_02Andreja Klarič M_02Andreja Klarič M_02 Sanja Ivanjšič M_02
13.40 – 14.301.Cvetka Vratič N_13Cvetka Vratič N_13Sara Hočevar N_13Sanja Ivanjšič N_13Klavdija Štuhec N_13
2   3Sara Hočevar N_07 Sabina Zorko N_06Klavdija Štuhec N_07Sabina Zorko N_07Sabina Zorko N_07Sara Hočevar N_07
4, 5Sanja Ivanjšič M_02Sanja Ivanjšič M_02Andreja Klarič M_02Andreja Klarič M_02Sanja Ivanjšič M_02
14.30 – 15.201, 2Sara Hočevar N_07Klavdija Štuhec N_07Sara Hočevar N_07Sanja Ivanjšič N_07Klavdija Štuhec N_07
3, 4, 5Sanja Ivanjšič N_06Sanja Ivanjšič N_06Sabina Zorko N_06Andreja Klarič N_06Sara Hočevar N_06
15.20- 16.101, 2, 3, 4, 5Sara Hočevar N_07Sanja Ivanjšič N_07Sabina Zorko N_07Andreja Klarič N_07Klavdija Štuhec N_07

 

Podaljšano bivanje je oblika VI procesa, v katerega so vključeni učenci po pouku od 12. do 16.20 ure.

 

 Dejavnosti, ki potekajo:

 

sprostitvena dejavnost
ustvarjalno preživljanje časa
prehrana
samostojno učenje

 

V PB se učenci učijo:- različnih spretnosti in veščin, ki jih potrebujejo za samostojno življenje,

 

– spoznavanju in pozitivnem vrednotenju sebe,

 

– sprejemanju in spoštovanju drugačnosti,

 

– spodbujanju samostojnega in odgovornega pristopa k šolskemu in drugemu delu,

 

– skrbi za zdravo življenje in okolje ter na zadovoljevanju učenčevih potreb po socialnih stikih,

 

– aktivno izkoristimo prosti čas,

 

– vključujemo se v različne dejavnosti in projekte,

 

– čas  si  popestrimo z risanjem, petjem, plesom, poslušanjem in pripovedovanjem pravljic,

 

– naredimo domače naloge samostojno ali ob pomoči učitelja(ice),

– obiskujemo interesne dejavnosti, obiskujemo knjižnico…