Program

PROGRAM LETNIH AKTIVNOSTI V VRTCU

♦vsakodnevne zaposlitve, povezane z različnimi vzgojnimi področji,

♦praznovanje rojstnih dni otrok in vzgojiteljic,

♦ praznovanje jeseni, postavitev botre jeseni pred vrtcem,

♦ teden otroka, lutkovna predstava, pohodi otrok, ustvarjanje z naravnim materialom, peka peciva, igra na prostem, vadbena ura v gozdu, predstava za najmlajše, ki jo pripravijo delavke vrtca, 

♦ praznovanje novega leta, obisk Božička, dramatizacija,

♦ obiski šolske in potujoče knjižnice,

♦ dejavnosti ob pustu,

♦ vključitev otrok na jesenski kros doma v Juršincih,

♦pohodi v bližnjo in daljno okolico,

♦ varno vključevanje otrok v promet,

♦ projekti: Zdravje v vrtcu, Mali sonček, Varno s soncem, S knjigo v svet, BRALNA PISMENOST OTROK , Ljudske pesmi in plesi,

♦ izvajanje tečaja tujega jezika – angleški jezik,

  • športko, judo,

♦ izvajanje interesnih dejavnosti ob ponedeljkih, zaradi Covida 19 odpovedane( plesne urice, pevske urice, gibalne urice, mini folklora, igralni dan),

♦ nočitev v vrtcu,

♦ srečanja otrok, staršev, starih staršev zaradi Covida 19 odpovedano,

*mini maturanti, zaključna prireditev, izlet( zaenkrat odpovedano),

♦ sodelovanje na različnih koncertih, prireditvah(zaenkrat odpovedano).

 

 CENA PROGRAMOV

Iz podatkov o veljavnih cenah, ki so oblikovane po metodologiji, je razvidna naslednja struktura cene po posameznih elementih:

V ceni dnevnega programa (9 urni program) za 1. starostno obdobje v predstavljajo povprečju stroški dela 80 %, stroški materiala in storitev 10 % in stroški živil 10 %.

V ceni dnevnega programa 2. starostnega obdobja pa v povprečju predstavljajo stroški dela 75 %, stroški materiala in storitev 12 % in stroški živil 13 %.

Cena, potrjena na Občinskem svetu Občine Juršinci, je od 1. 6. 2020,  za

1. starostno obdobje (od 1 do 3 let) 468,73 EUR in za 2. starostno obdobje

(od 3 do 6 let) 349,93 EUR.

Dostopnost