PRVA ZAPOSLITEV NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 2017

Zdrav obrok doma

V sklopu projekta Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja, smo za otroke iz vrtca pripravili dejavnost z naslovom Zdrav obrok doma. Na tak način smo spodbujali bralno pismenost otrok ter sodelovali s starši. V nahrbtniku, ki je potoval od otroka do otroka, so bile otroške kuharske knjige, zgodbice na temo o zdravi prehrani in kuharski zvezek, v katerega so starši zapisali recept jedi, ki so jo skupaj z otrokom pripravili doma. Otroci so nato še ostalim otrokom v vrtcu pripovedovali zgodbo iz knjige v nahrbtniku in predstavili svoje vtise o pripravi zdravega obroka.

Prešernov dan

Ob Prešernovem dnevu smo v sklopu projekta Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja v vrtcu pripravili dejavnost na temo o Prešernu. Izvedli smo likovno dejavnost, v kateri so otroci s pomočjo gosjih peres upodabljali našega največjega pesnika. Otroci so tako spoznavali tehniko risanja in pisanja, ki so jo uporabljali nekoč, ob tem pa so se likovno izražali in uživali.

Obisk stanovalcev iz Doma upokojencev Juršinci

V mesecu maju so našo šolo in vrtec obiskali stanovalci doma za upokojence Juršinci. Za njih smo skupaj z učenci 6. razreda pripravili krajši nastop, v katerem smo zapeli ljudske pesmi. Ob enem smo pripravili razstavo glasbil, ki so jih učenci izdelali sami. Vsak izdelek je bil poseben in unikaten. Med njimi so bili: harfa, lira, različne ropotulje, ksilofon iz barvic in lesa, velika lesena bas kitara in še bi lahko naštevali. Obiskovalci iz doma upokojencev so si razstavo z zanimanjem ogledali.

Obisk Antoličeve kmetije  

Z otroci iz skupine Sončki smo se peš odpravili na Antoličevo kmetijo, ki se nahaja nekaj sto metrov stran od našega vrtca v Juršincih. Tam smo si ogledali krave in prašiče, goske, race, kokoši, … Ogledali smo si postopek pridelave domačih izdelkov iz mleka, ki jih pridelujejo, poleg tega pa smo jih nekaj tudi poskusili. Otroci so bili nad obiskom kmetije navdušeni.


 

Vključitev na projekt Prva zaposlitev: Pomočnik vzgojitelja sem mi je omogočila, da sem teorijo iz šole lahko prenesla v prakso. Opravila sem pet nastopov, ki so potrebni za pristop k strokovnemu izpitu. Z pomočjo mentorice Stanke Plohl sem izvedla dejavnost s področja gibanja, kjer smo z otroci spoznavali različna plezanja in plazenja. Pri likovni dejavnosti smo izdelali veliko jesensko drevo, pri nastopu s področja glasbe pa smo spoznali veliko novih instrumentov, najbolj podrobno violino, na katero so otroci lahko tudi poiskusili zaigrati. Otrokom sem pripravila še dejavnost s področja matematike, pri kateri smo razvrščali. Tekom projekta sem zraven vzgojno izobraževalnega dela sodelovala še pri različnih drugih dejavnosti v sklopu vrtca. Z otroci najstarejše starostne skupine smo nastopili na prireditvi Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo, kjer sem otroke ob petju spremljala z violino. V veselem decembru smo z otroci, ki sodelujejo pri interesnih pevskih dejavnostih nastopili na Božično novoletnem koncertu, ob prihodu Božička v vrtec pa smo skupaj z ostalimi delavkami vrtca pripravile dramatizacijo Živali pri babici Zimi. Zahvalila bi se ravnateljici Jelki Svenšek, da mi je omogočila sodelovanje v projektu ter za izkazano zaupanje.