PRVA ZAPOSLITEV NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 2018

Na projektu sta zaposleni vzgojiteljici: Anja Jurgec in Lea Arnuš

in učiteljica: Sandra Holc

Vzgojiteljici in učiteljica bodo pridobivale vzgojno-izobraževalne izkušnje, ki so obvezne za pridobitev poklicne kvalifikacije, in opravile vse z zakonom in drugimi predpisi določene aktivnosti za pristop k strokovnemu izpitu s področja vzgoje in izobraževanja.

Vzgojiteljici in učiteljica začetnice so lahko vključene v neposredno vzgojno-izobraževalno delo, ki zajema samostojno delo, nadomeščanja, sodelovanje na ekskurzijah, sodelovanje z vzgojiteljem/učiteljem pri načrtovanju, izvajanju in pripravi vzgojnega in izobraževalnega dela v oddelku/razredu ter opravljanje drugih nalog, povezanih z dejavnostjo vrtca/šole.