Projekti, ki jih izvajamo v šolskem letu 2016/2017

 • Projekt Prva zaposlitev v vzgoji in izobraževanju
 • Uvajanje tujega jezika v 2. in 3. raz.
 • Zdrav življenjski slog
 • Fleksibilni predmetnik
 • Hura, prosti čas
 • Ekošola kot način življenja
 • Pasavček
 • Tržnica poklicev
 • Otroški parlament
 • Zlati sonček
 • Krpan
 • Bodi viden
 • Evropa v šoli
 • Čisti in zdravi zobje