Prva zaposlitev: Pomočnik vzgojitelja sem 2017-2018 PVS C

 
Na projektu sta zaposleni: Saša Horvat in Katja Kukovec

Pomočnici vzgojitelja bosta pridobivali vzgojno-izobraževalne izkušnje, ki so obvezne za pridobitev poklicne kvalifikacije, in opravili vse z zakonom in drugimi predpisi določene aktivnosti za pristop k strokovnemu izpitu s področja vzgoje in izobraževanja.

Pomočnici vzgojitelja začetnici sta lahko vključeni v neposredno vzgojno-izobraževalno delo, ki zajema samostojno delo, nadomeščanja, sodelovanje na ekskurzijah, sodelovanje z vzgojiteljem pri načrtovanju, izvajanju in pripravi vzgojnega dela v oddelku ter opravljanje drugih nalog, povezanih z dejavnostjo vrtca.