Dejavnosti v poskusu razširjenega programa v letu 2019/20

Sklop: Gibanje in zdravje za dobro psihično in fizično počutje

A.1 GIBANJE

1.a Gibanje za dobro počutje, umirjanje in sprostitev (rekreativni odmori, športne aktivnosti v OPB in JV)

1.b Gibanje za boljšo gibalno učinkovitost (mesec posameznega športa, spoznavanje različnih športov)

1.c Korektivna vadba (vaje za pravilno držo)

1.č Ustvarjanje z gibanjem (ples, folklora)

A.2 HRANA IN PREHRANJEVANJE

2.a Zdrav in uravnotežen jedilnik (Kaj bomo pa danes jedli, pomen zdrave prehrane, analiza jedilnikov)

2.b Higiena (pomen osebne higiene, predavanja, pravilna nega rok)

2.c Označevanje živil (spoznavanje oznak in njihov pomen)

2.č Kultura prehranjevanja (priprava obrokov pri GOS, uporaba jedilnega pribora, kam z odpadki)

2.d Različni načini prehranjevanja (Zlata kuhalnica, Kuhna pa to)

A.3 ZDRAVJE IN VARNOST

3.a Telesno in duševno zdravje ter počitek (dejavnosti v OPB, JV in RU)

3.b Moje zdravo okolje: dom, šola…ves planet (sodelovanje na prireditvah)

3.c Skrb za lastno varnost in varnost drugih (prva pomoč)

3.d Varna mobilnost (kolesarski tečaj, pravila v prometu, peš v šolo)

3.e Preprečevanje odvisnosti (Moje življenje-moja odločitev, razredne ure)

3.f Preprečevanje različnih oblik nasilja (Stop nasilju!, razredne ure)

3.g Zdravo, varno, kakovostno preživljanje prostega časa (OPB, JV, ŠVN)