Sodelovanje med vrtcem in starši je pomembna plat kakovosti predšolske vzgoje. Starši imajo pravico sodelovati pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu in oddelku in po dogovoru z vzgojiteljem sodelovati pri vzgojnem delu, ob tem pa spoštovati strokovno avtonomnost vrtca. Pomembno je tudi, da vrtec staršem zagotovi postopno uvajanje otroka v vrtec.

Zaradi virusa Covid 19 bodo v šolskem letu 2021/2022 potekala sodelovanja 

preko:

– roditeljskih sestankov ( po skupinah),

– pogovornih ur (vsaki dan druga skupina, starši vpisani na uro),

– telefona, video klica, zoom-a ali e-maila,

– skupnih srečanj z otroki v tem šolskem letu ne bo.

V povezavi s šolo deluje svet staršev: Starši izvolijo svoje predstavnike iz vsakega oddelka, en predstavnik vrtca pa je član sveta zavoda.

 

GOVORILNE URE

Vsaki prvi teden v mesecu od 16.30 do 17.30 ure v večnamenskem prostoru vrtca, vsaka igralnicah posamezne skupine posebej.