Skupnost učencev

Skupnost učencev je organizirana v oddelčnih skupnostih, predstavniki oddelčnih skupnosti pa so združeni v šolski parlament. Mentorica skupnosti učencev je Helena Šoštarič.