Pravila šolskega sklada

Vloga za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi

Vloga za dodelitev sredstev za subvencioniranje dejavnosti