1. – 4. razred5. – 9. razredOPB
Predura7.40 –8.257.40 – 8.25
1. ura8.30 – 9.158.30 – 9.15
9.15 – 9.35 (malica)
2. ura9.20 – 10.059.35 – 10.20
10.05 – 10.25 (malica)
3. ura10.25 – 11.1010.25 – 11.10
4. ura11.15 – 12.0011.15 – 12.00
12.00 – 12.20 (kosilo)
5. ura12.05 – 12.5012.20 – 13.0512.00 – 12.50
12.50 – 13.10 (kosilo)
6. ura13.10 – 13.5513.10 – 13.5512.50 – 13.40
7. ura14.00 – 14.4514.00 – 14.4513.40 – 14.30
14.30 – 15.20
15.20 – 16.10

Trajanje drugih dejavnosti

6.30 –  8.30 jutranje varstvo (JV)

7.40 – 8.25 DP, DD, MPZ, izbirni predmeti

12.50 – 16.00 interesne dejavnosti, RAP

13.10 – 14.10 varstvo vozačev12.00 – 16.10 podaljšano bivanje