Svet staršev sestavljajo predstavniki staršev iz vsakega oddelka. Predstavniki staršev se volijo na prvih roditeljskih sestankih.

Predsednica Sveta staršev je ga Vesna Krampelj.

Svet staršev v šolskem letu 2022/2023 šola

Razred Ime in priimek
 1. A ZLATKA ŠUEN ŠTERMAN
 2. A NATAŠA VESENJAK
 3. A SANDRA MUNDA
 3. B ANDREJA ŠTUMBERGER
 4. A ANDREJ ČEH
 5. A MIHAELA RAKUŠA
 6. A VESNA KRAMPELJ
 6. B  ZLATKA KNEZ
 7. A ANICA MAJCEN
 7. B DOROTEJA PREJAC
 8. A NATALIJA KUKOVEC
 9. A ČRTOMIR MUNDA
 9. B NATAŠA ŽAJDELA LAH
   

Svet staršev v šolskem letu 2022/2023 vrtec

Skupina Ime in priimek
SONČKI JOŽICA ČEH
LUNICE TOMI KOVAČEC
MIŠKE MAJA ZUPANIČ
PALČKI URBAN SLODNJAK
JEŽKI JASMINA ROŠKAR
ŠKRATI MARTINA NOVAK

Svet staršev

Svet staršev sestavljajo predstavniki staršev iz vsakega oddelka. Predstavniki staršev se volijo na prvih roditeljskih sestankih.  Predsednica Sveta staršev je Vesna Krampelj.

 

ZAPISNIKI SVETA STARŠEV