Svet staršev sestavljajo predstavniki staršev iz vsakega oddelka. Predstavniki staršev se volijo na prvih roditeljskih sestankih.

Predsednica Sveta staršev je ga Vesna Krampelj.

Svet staršev v šolskem letu 2020/2021 šola

Razred Ime in priimek
 1. R NATAŠA VESENJAK
 2. A SANDRA MUNDA
 2. B ANDREJA ŠTUMBERGER
 3. R MAJDA STRMŠEK
 4. A MIHAELA RAKUŠA
 5. A VESNA KRAMPELJ
 5. B  ZLATKA KNEZ
 6. A ANICA MAJCEN
 6. B DOROTEJA PREJAC
 7. R NATALIJA KUKOVEC
 8. A ANITA KRAMBERGER
 8. B NATAŠA ŽAJDELA LAH
 9.A IRYNA KOČEVAR

Svet staršev v šolskem letu 2020/2021 vrtec

Skupina Ime in priimek
SONČKI MAJA ZUPANIČ
LUNICE PATRICIJA POTOČNIK
MIŠKE URBAN SLODNJAK
PALČKI SAŠA HORVAT
JEŽKI TINKA VALENTA
ŠKRATI ZLATKA ŠUEN ŠTERMAN

Svet staršev

Svet staršev sestavljajo predstavniki staršev iz vsakega oddelka. Predstavniki staršev se volijo na prvih roditeljskih sestankih.  Predsednica Sveta staršev je Vesna Krampelj.

Zapisnik seje sveta staršev OŠ Juršinci 04. 05. 2021

Zapisnik seje sveta staršev OŠ Juršinci 29. 09. 2020

 Zapisnik seje sveta staršev OŠ Juršinci 19. 05. 2020

 Zapisnik seje sveta staršev OŠ Juršinci 18. 02. 2020