Tuji jezik angleščina II. TRIADA

Pri pouku angleščine z učenci spoznavamo različne angleške pesmice. Velikokrat ste starši v dvomih in se sprašujete, kako s svojimi otroki doma ponoviti in utrditi znanje. Lahko vas pomirimo, da z učenci pri urah veliko ponavljamo, utrjujemo in si vzamemo čas za posamezne vsebine. Največ, kar lahko z njimi naredite doma, je, da poslušate pesmice, ter prelistate zvezek in naj vam otroci povedo, kaj smo počeli, kaj smo se učili.

V pomoč vam bodo internetne bližnjice do pesmic, ki smo jih obravnavali.

Učiteljice tujega jezika

  1. razred

The Alphabet Song (https://supersimple.com/song/alphabet-song/)

Hello! (https://supersimple.com/song/hello/)

What’s Your Favorite Color? (https://supersimple.com/song/whats-your-favorite-color/)

Who Took The Candy? (https://supersimple.com/song/who-took-the-candy/)

Months Of The Year (https://www.youtube.com/watch?v=Fe9bnYRzFvk)

Do You Like Lasagna Milkshakes? (https://supersimple.com/song/do-you-like-lasagna-milkshakes/)

Do You Like Pickle Pudding? (https://supersimple.com/song/do-you-like-pickle-pudding/)

Do You Like Spaghetti Yogurt? (https://supersimple.com/song/do-you-like-spaghetti-yogurt/)

Do You Like Broccoli Ice Cream? (https://supersimple.com/song/do-you-like-broccoli-ice-cream/)

I Have A Pet (https://supersimple.com/song/i-have-a-pet/)

Dostopnost