VLOGE:

 

pdf-file-logo-icon Pravila OSNOVNE ŠOLE JURŠINCI o prilagajanju šolskih obveznosti

pdf-file-logo-icon Vloga -predlog za dodelitev statusa prespektivnega športnika/-ce.

pdf-file-logo-icon Vloga -predlog za dodelitev statusa vrhunskega športnika/-ce.

pdf-file-logo-iconVloga -predlog za dodelitev statusa prespektivnega mladega umetnika

pdf-file-logo-iconVloga -predlog za dodelitev statusa vrhunskega mladega umetnika

pdf-file-logo-icon Vloga za uveljavljanje rezervacije 

pdf-file-logo-icon Vloga za sprejem otroka v vrtec

pdf-file-logo-icon Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev